Daily Archives: 23 Agosto 2021

Beghe di famiglia

23 Agosto 2021

Se Caino fosse stato figlio unico…

Fortunato chi non ha fratelli e sorelle.

 

Largu m’ tegnu

nenti jo sacciu

e nenti vogghiu sapiri

jo restu fora nun

m’ vogghiu ‘nviscari

m’aggrattu a me rugna

nun frequentu autri cani

lascia abbaiari cu

tempu si stanca

a nu cuticchio

succu nun nesci

puru se u spremi

a manu dritta e manca,

nun c’è ragiuni

a certi pritisi

nun c’è ragiuni

di dari tirrenu

a cu si voli puru

l’autri purtari ‘nto

so disiu d’si sfasciari

vecchia e sta storia

avi tant’anni

che ci vo fari

nun t’inviscari.

20 agosto 2021

Ciro Gallo