Daily Archives: 26 Giugno 2023

Alla maniera di. Eros

26 Giugno 2023

Tutta

 

jo vulissi

 

c’un lettu di

 

na piazza e menza

 

tu occupassi e

 

matura e aperta

 

e duci comu

 

na papaya fussi

 

e ‘nta lu to pettu

 

comu un mari biancu

 

jo tuttu anniassi

 

e lu  viddicu

 

chiccara di cristallu

 

chinu di  acqua

 

surgiva  tu avissi

 

e  a chissa fonti

 

a rinfriscarimi li labbra

 

mi chiamassi

 

‘nta lu to ventri

 

delicata mi tinissi

 

e nta li to brazza

 

jo p’rdutu fussi

 

e p’ li to carizzi

 

quasi mortu arristassi

 

21 gennaio 2023

 

Ciro Gallo