Rosa

10 Giugno 2024

Rosa ch’ tinni fai

d’ la me vita

pari ch’ l’accattasti

a lu m’rcatu

amuri tu nun mi dai

mancu p’ nenti

e poi pritenni che

jo cu tia staiu

Rosa attenta ch’

jo minni vaiu

e poi tu ch’ ti

senti sicura,

bedda e vistuta

di rasu

sula arristassi

e cu sputazzu

o nasu

22 gennaio 2024

Ciro Gallo