L’amuri nun è ogghiu

10 Giugno 2024

L’amuri nun è ogghiu

ma rosoliu

‘nta l’ossa ti trasi 

e ‘nta li vini

chiddu t’alliscia

la peddi e dda 

ti lascia

chistu l’abbruscia

comu fussi suli

e ‘ncelu t’ porta

‘nta l’uno e l’autru

jo sacciu a cu vogghiu

tantu rosoliu e sulu

‘ntantichia d’ogghiu

p’ uncirti lu corpu

e farilu ‘nta li 

me mani divintari di

villutu moddu e di 

passioni chinu comu 

se fussi focu 

misu a svampari

Lisci comu ogghiu 

su li to labbra ma

di rosoliu ardenti e duci

sunnu li  to abbrazzi

e li to vasi

26 gennaio 2024

Ciro Gallo