Ciccu quartaruni

15 Gennaio 2024

A vuatri ch’ sempri

ragiuni aviti

ch’ v’pozzu jo diri:

“chiddu ch’ voli Diu

è bona annata

e Ciccu Quartaruni

si marita” ma

a mia nun mi

rumpiti li cucchiuna

sunnu li me sacchetti

chini chini

tri n’aiu nta una

e sei nta n’autra

e stritti stritti stannu

e fermi l’aiua a teniri

altrimenti comu un’elica

mi giranu veloci

e tanti unciati su

ch’ forsi scattanu

e nuddu poi si sarva

né jo né li vostri

ragiuni

e allura ch’ fazzu

p’ tenirli boni

mi sono e cantu

la stessa canzuni :

“chiddu ch’ voli Diu

è bona annata

e Ciccu Quartaruni

si marita”

così m’arrizzettu jo

e puru li me baddi

10 novembre 2023

Ciro Gallo