Figghia ch’ voi d’ mia

27 Dicembre 2022

Alla maniera di Ciullo D’Alcamo

o du zu Rusarian Zangaglia.

Figghia

ch’ voi d’ mia

ch’ pozzu fari

dimmi chiddu

ch’ speri

ch’ tu dugnu

riccu sugnu

di meli d’aranciu

e di cutugnu

e di pappa reali

chinu n’aiu

un pugnu

sulu lu celu

nun t’ pozzu

dari

ma se mu dumanni

acchianu e scinnu

scali

p’almenu n’anticchia

putirini accattari

e a tia tu portu

comu un pezzu

d’oru

ma mancu chistu

ti basti a mia

m’ pari.

Figghia

ch’ voi d’mia

ora nun naiu

chiù forza p’

girari

e capisciu ch’

nuddu p’ tia

quarcosa pò fari

pirchì  de la to

vita tu scuntenta  si

e a ogni suspiruni

pari ch’ mori

e nuddu e nenti

t’ po arrizzittari

e sempri dumanni

celu stiddi

e mari.

26 dicembre 2022

Ciro Gallo