Mastru

18 Luglio 2021

A tia

passati 80 anni

tempu nun t’ basta

p’ leggiri,

e manciariti paroli

e biviri pinseri

e mbriacariti

e passati 80 anni

cammini sveltu

e  i scurzatura pigghi

p’acchianari ‘nto chianu

du sapiri.

P’ tia

ogni cantu

d’aceddu ch’ senti

ogni stidda

ch’ viri la sira,

ogni luna, ogni suli

ch’ spunta

è poesia.

Tu

‘nto pisu di to anni

trovi rizzettu

quannu capisci

e fai to

chiddu ch’ leggi.

Pippu,

nun capisciu

pirchì to patri

fici i to soru

maestrini

e a tia t’ mannau

o mastru.

18 Luglio 2021

Ciro Gallo